1. IV Gromada Zuchowa „BOROWIKI”.
Dodane przez admin dnia
W roku szkolnym 2008/2009 zosta?a za?o?ona gromada zuchowa dzia?aj?ca przy Szkole Podstawowej im. ks. E. Staniszewskiego w ?liwicach.
Gromad? zuchow? za?o?y?y dh Hanna Lipska i dh Lucyna Janicka.
W roku szkolnym 2009/2010 gromada otrzyma?a nazw?:
IV Gromady Zuchowej „BOROWIKI”.
Wa?ne wydarzenia z ?ycia IV gromady Zuchowej „ Borowiki” w roku szkolnym 2010/2011:
• 3X 2010r – udzia? w uroczystej inauguracji obchodów 90 – lecia obchodów powstania ZHP na ziemi tucholskiej
• 1X 2010 – wyjazd IV gromady Zuchowej „ Borowiki „ na nocn? zbiórk? integracyjn? pt.;” Jesie? „ do Zespo?u Szkó? w K?sowie
• Spotkanie integracyjne z Gromad? Zuchow? „ Mali Bohaterowie” w Zespole Szkó? w K?sowie, gry, zabawy, nocne czuwanie, ?piewy i pl?sy harcerskie
• Z?o?enie Obietnicy Zuchowej